IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

 


 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE DETALJNOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE UZ NASELJE ANTE STARČEVIĆA U VALPOVU