IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA 2019. GODINE

1. Odluka o raspisivanju izbora

2. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva

3. Obvezatne upute 1-3

4. Obrasci IVMO 1

5. Obrasci IVMO 2

6. Očitovanje o prihvaćanju kandidature i Izjava o davanju privole za prikupljanje podataka

7. Odluka o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Valpova: SLUŽBENI GLASNIK 2/14 ; SLUŽBENI GLASNIK 8/18

 

 LOKALNI IZBORI ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA I ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA 2017.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE ZA GRADONAČELNIKA GRADA VALPOVA

U nedjelju, 04. lipnja 2017. godine, održan je drugi krug izbora za izbor gradonačelnika Grada Valpova te njegovih zamjenika.

Rezultati izbora, temeljem Zakona o lokalnim izborima, bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju, na oglasnoj ploči jedinice i internetskim stranicama jedinice.

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VALPOVA

PRIHODI I RASHODI LOKALNIH IZBORA 2017.

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE ZA PODRUČJE GRADA VALPOVA

U nedjelju, 21. svibnja 2017. godine, održani su lokalni izbori za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Rezultati izbora, temeljem Zakona o lokalnim izborima, bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, lokalnom radiju, na oglasnoj ploči jedinice i internetskim stranicama. (KLIKNI)

—–

Rješenje o imenovanju stalnog sastava gradskog izbornog povjerenstva

Kandidature za gradonačelnika Grada Valpova

Kandidature za članove gradskog vijeća Grada Valpova

 

 IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA GRADA VALPOVA I PRIGRADSKIH NASELJA 2014. GODINE

—–

Rezultati izbori MO Valpovo

1_Rješenje Harkanovci

2_Rješenje Ivanovci

3_Rješenje Ladimirevci

4_Rješenje Marjančaci

5_Rješenje Nard

6_Rješenje Šag

7_Rješenje Valpovo

8_Rješenje Zelčin

—–

R J E Š E NJ E  O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Kandidacij​ske i zbirne liste – VMO 2014.

1_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – VALPOVO

2_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – LADIMIREVCI

3_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – HARKANOVCI

4_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – IVANOVCI

5_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – MARJANČACI

6_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – NARD

7_KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD.- ŠAG

8_KANDIDACIJSKE I ZBIRNA LISTA – VMO 2014. GOD. – ZELČIN

Izbori za Vijeća mjesnih odbora Grada Valpova i prigradskih naselja

1-Odluka o raspisivanju izbora

2-Rješenje o imenovanju izbornog povjerenstva

3-Obvezatne upute – izbori VMO 2014. god.

4-Prijedlog kandidacijske liste za izbor članova VMO

5-Prijedlog liste grupe birača kandidata za članove VMO

6-Očitovanje kandidata za prihvaćanje kandidature za člana VMO

7-Odluka o izborima za članove vijeća MO

8-Podaci o izbornom povjerenstvu