Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B

Grad Valpovo je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Osijek B, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Valpovo, Grad Belišće, Općina Bizovac i Općina Petrijevci. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog

PREZENTACIJU PROJEKTA VALPOVAČKOG PERIVOJA

POZIV NA JAVNU PREZENTACIJU PROJEKTA POD NAZIVOM „STUDIJA OBNOVE I PROJEKT REVITALIZACIJE VALPOVAČKOG PERIVOJA“

Pozivamo sve zainteresirane građane i građanke Valpova te ostale zainteresirane za prezentaciju projekta pod nazivom „Studija obnove i projekt revitalizacije Valpovačkog perivoja“, koja će se održati u srijedu 29. ožujka 2017. godine u 12:00 sati,

PREDSTAVLJEN PROJEKT SKRIVENO BLAGO

Predstavljen projekt: SKRIVENO BLAGO EUROPSKOG PLEMSTVA - VALPOVAČKI VLASTELINI PRANDAU I NORMANN u Muzeju Valpovštine

U četvrtak, 23. ožujka 2017. godine s početkom u 11,00 sati, u povijesnom središtu valpovačkog vlastelinstva – baroknom dvorcu Prandau-Normann – Muzeju Valpovštine, održano je predstavljanje monumentalnog izložbenog projekta „SKRIVENO

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „SKRIVENO BLAGO EUROPSKOG PLEMSTVA - VALPOVAČKI VLASTELINI PRANDAU I NORMANN“

u Muzeju Valpovštine

U četvrtak, 23. ožujka 2017. godine s početkom u 11,00 sati, u prostorijama Muzeja Valpovštine, održat će se drugo predstavljanje projekta „SKRIVENO BLAGO EUROPSKOG PLEMSTVA - VALPOVAČKI VLASTELINI PRANDAU I NORMANN“.

KORIŠTENJE ODMORA U VELOM LOŠINJU

Korištenje odmarališta tijekom ljetne sezone organizira se za individualne korisnike u skupinama od po 10 dana sa organiziranim autobusnim prijevozom u trajanju od 17. lipnja do 21. rujna 2017. godine . U okviru svake skupine organizator korištenja odmarališta određuje jednu osobu za voditelja skupine ( odgovorna osoba ) . VIŠE

 

350.000 KN ZA NASTAVAK OBNOVE KULTURNE BAŠTINE

Početkom ovog tjedna Ministarstvo kulture RH u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini donijelo je odluku o sufinanciranju projekta obnove zgrade stare Gradske vijećnice na Trgu Kralja Tomislava u Valpovu. Riječ je o projektu obnove stare vijećnice kojeg je Grad Valpovo tijekom protekle godine prijavio na Javni poziv Ministarstva kulture RH za financiranje zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. 

Poziv za 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Valpova

Sjednica će se održati u UTORAK, 21. ožujka 2017. godine u Vijećnici broj 1 Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32.

Početak sjednice je u 17,00 sati.

Poziv za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Valpova (KLIKNI)

RADIONICA YOGE u Gradskoj knjižnici i čitaonici Valpovo

18. i 19. 03. 2017. Domagoj Orlić održat će još jedan ciklus radionica Yoge.

Raspored je sljedeći:

18.03. od 17,00-20,00 sati

19.03. od 9,00-12,00 sati

PRIKLJUČAK ZMG

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI PRIKLJUČKA ZONE MALOG GOSPODARSTVA II U VALPOVU NA DRŽAVNU CESTU D-34 I IZGRADNJI JAVNE RASVJETE NA RASKIRŽJU DRŽAVNE CESTE D-34 SA ŽUPANIJSKOM CESTOM PREMA BOCANJEVCIMA 

Početkom ovog tjedna započeli su radovi na izgradnji priključka Zone malog gospodarstva II u Valpovu na državnu cestu D-34 (obilaznica Valpova).