Najbolja poduzetnička ideja

Osječko baranjska županija raspisla je natječaj  je podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini. Poduzetnička ideja označava zamisao o ponudi konkretnih proizvoda ili usluga u skladu s potrebama kupca, radi stvaranja dobiti. Za najbolje poduzetničke ideje dodijelit će se 13 novčanih nagrada i to: - prva nagrada u iznosu od 8.000,00 kuna, - druga

 PROSTORNI PLANOVI

 

 

 

 

 

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (UPUG)

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (UPUG) - Službeni glasnik 11a/03

-  tekstualni dio

UPU Valpovo - obrazlozenje IA

UPU Valpovo - obrazlozenje IB

UPU Valpovo - obrazlozenje II

UPU Valpovo - obrazlozenje III

-  grafički dio

1 namjena

2A promet

2B posta i energ

2C vodnogospo

3A koristenje

3B zastita

4A uvjeti gradnje 

4B nacin gradnje

 

I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA - Službeni glasnik 08/10 i ispravak 08/11

-  tekstualni dio

UPU grada Valpova - izmjene i dopune

- grafički dio

1. koristenje i namjena povrsina

3.A. uvjeti koristenja 

3.B. posebne mjere uredenja i zastite

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 04/14

-  tekstualni dio

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 1-Plan

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 2-Plan

- grafički dio

5000

II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

 

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 10/14

-  tekstualni dio

III izmjene i dopune UPU grada Valpova

- grafički dio

1.koristenje i namjena povrsina

2.A. promet

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 08/15

-  tekstualni dio

IV izmjene i dopune UPU grada Valpova

- grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina

4.A. Oblici koristenja

4.B. Nacin gradnje

 

 

 

 

Za otvaranje dokumenata na ovim stranicama potrebni su Vam slijedeći programi:

– AdbeRdr80_en_US 

– DwfViewerSetup 

 

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza jedinica lokalne samouprave je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Grad Valpovo, M. Gupca 32, 31 550 Valpovo ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Prijava se može podnijeti i komunalnom redarstvu osobno dolaskom u gradsku upravu ili na telefon 031 656-311.  OBRAZAC ZA PRIJAVU

 PROSTORNI PLANOVI

 

 

 

 

 

 

 

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (PPUG)

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (PPUG) - Službeni glasnik 09/03

-  tekstualni dio

 I. OBRAZLOZENJE

II. OBRAZLOZENJE

III. OBRAZLOZENJE

IV. ODREDBE

V. DOKUMENTACIJA

- grafički dio

            građevinska područja

Harkanovci

Ivanovci

izdvojeno gospodarsko podrucje

izdvojeno odlagaliste otpada

Ladimirevci

Marjancaci

Nard

Sag

Valpovo

vikend zona Karasica

vikend zona Marjancaci

vikend zona Obresko Polje

vikend zona Valpovo

vikend zona Vucica

Zelcin

karte 1:25000

1-namjena Valpovo

2A-infrastruktura Valpovo

2B-infrastruktura Valpovo

3A-zastita Valpovo

3B-zastita Valpovo

 

 I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 8/10

-  tekstualni dio

PPUG Valpovo - izmjene i dopune

- grafički dio

5 000

4.A. Harkanovci

4.B. Ivanovci

4.C. Ladimirevci

4.D. Marjancaci

4.E. Nard

4.F. Šag

4.G. Valpovo

4.H. Zelčin

5.A. Karašica

5.B. Marjančaci

5.C. Obreško Polje

5.D. Medarevci

5.E. Vučica

6.A. Klaonica

6.B. Pretovarna stanica

25 000

1. koristenje i namjena

2.A. promet i TK

2.B. energ vodnog i otpad

3.A. uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 08/15

-  tekstualni dio

II izmjene i dopune PPUG Valpova

- grafički dio

1. Koristenje i namjena

2.A. Promet i TK

3.A. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

4.C. GP Ladimirevci

4.D. GP Marjancaci 

4.G. GP Valpovo

 

 

 

 

 

 

 

Za otvaranje dokumenata na ovim stranicama potrebni su Vam slijedeći programi:

– AdbeRdr80_en_US 

– DwfViewerSetup 

 

Turistička zajednica grada Valpovo 

1. Smještaj

2. Gastronomija

3. Lov i ribolov

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VALPOVA  M. Gupca 32,  31550 VALPOVO  www.tz-valpovo.com

 

    Turistička zajednica Grada Valpova osnovana je 1995. godine, te postala ravnopravna članica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Budući da još nemamo Turistički ured, sve administrativne, tehničke i operativne poslove vodi sadašnji predsjednik, a u skladu sa odlukama i smjernicama Turističkog vijeća i Planskom dokumentacijom usvojenom na Skupštini Turističke zajednice. Računovodstveno-knjigovodstvene poslove obavljaju profesionalne osobe zaposlene u Gradskoj upravi Grada Valpova.

 

    Osnovni posao Turističke zajednice Grada Valpova svodi se na promotivne aktivnosti vezane uz promidžbu povijesnih, kulturnih i ostalih vrijednosti u gradu Valpovo, te stvaranje nužnih pretpostavki za brendiranje poželjne turističke destinacije izletničkog turizma ovog lokaliteta. U tom pravcu redovito tiskamo  promidžbene materijale, sudionici smo nekolicine tematskih sajmova, a imamo i relativno dobru suradnju sa turističkim agencijama i tour operatorima. Rezultat toga je i povećan broj posjetitelja našeg najprepoznatljivijeg turističkog lokaliteta, - kompleksa dvorca Prandau-Normann.

 

    Turistička zajednica grada Valpova je organizator ili suorganizator  niza sadržaja koji su postali prepoznatljivi i van našeg lokaliteta. Za primjer ističemo turističku manifestaciju pod nazivom „Valpovačko turističko ljeto“, a u sklopu čijih večeri su  nastupili uz naše lokalne i amaterske udruge i mnogi afirmirani profesionalni ansambli.

 

    Na polju prezentacije gastro sadržaja i izvorne autohtone ponude, organizatori smo manifestacije pod nazivom „Spravljanje jela na starinski način“, a u okviru naše najveće amaterske kulturne manifestacije „Ljeto valpovačko“. Već punih 11 godina provodimo natjecanja u kuhanju fiš-paprikaša. Sudionici smo svih finalnih natjecanja na prvenstvu Hrvatske, a imamo i dva prvaka Hrvatske.

 

    Veliku pažnju posvećujemo i uređenju grada Valpova. Održavamo rundele ispred Srednje škole, cvjetne aleje ispred Osnovne škole, balkonske prostore na Trgu, zgradi Mjesnog odbora, a redovito provodimo i akciju najuređenijih okućnica privatnih kuća. Na osnovu našeg prijedloga i inauguraciji, Valpovački perivoj je 2002. godine rangiran kao treći na području kontinentalne Hrvatske. Ove godine je ponovo proglašen kao najljepši na području Osječko-baranjske županije sa velikim izgledima za visoki plasman na razini Hrvatske.

 

    Od ostalih aktivnosti ističemo vrlo dobru suradnju sa gotovo svim amaterskim i kulturnim udrugama grada Valpova i prigradskih naselja. U okviru raspoloživih financijskih mogućnosti, pomažemo realizaciju tradicionalnih lokalnih manifestacija, kao i neke udruge koje svojim kvalitetnim programskim aktivnostima dostojno prezentiraju naš Grad.

 

    Detaljnije upoznavanje sa gradom Valpovo i radom Turističke zajednice Grada Valpova uz obilje fotografija i galerijama slika na: www.tz-valpovo.com 

 

Smještaj u gradu Valpovu

Hotel „Villa Valpovo“, B.J.Jelačića 1., Valpovo

Tel:031/651-960, 654-761, tel/fax:031/654-700

www.villa-valpovo.hr , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Gastronomija

Hotel „Villa Valpovo“, B.J.Jelačića 1., Valpovo Tel:031/651-960, 654-761, tel/fax:031/654-700 www.villa-valpovo.hr , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Restoran „Valpovački dvori“, M.Gupca 95, Valpovo Tel:031/650-328

Restoran „Park“, I.L.Ribara 12., Valpovo Tel:031/651-230, fax:031/654-231

Gradska kavana „Art“, Trg K.Tomislava, Valpovo Tel:031/652-214