JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE NA EKOLOŠKIM PROJEKTIMA

JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE KOJE SU PROGRAMSKI USMJERENE ZA RAD NA EKOLOŠKIM PROJEKTIMA

GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 09/16), Odluke o načinu

raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima „Valpovo-zeleni grad“, Klasa: 351-01/17-01/3, Urbroj: 2185/01-3-17-1, od 16. veljače 2017. godine, te članka 32. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik grada Valpova“ br. 8/01, 2/06, 4/04, 2/13 i 7/13), raspisuje slijedeći 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za financiranje programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima „Valpovo-zeleni grad“

 

Grad Valpovo poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad u području ekologije, odnosno zaštite okoliša i prirode da se prijave na financijsku podršku u provođenju programa ili projekata koji su od interesa za Grad Valpovo i koji doprinose razvoju zajednice. 

 

Obvezna dokumentacija: 

 

A Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga za rad na ekološkim projektima Valpovo - zeleni grad.pdf

B Odluka o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Grada Valpova za 2017. godinu - Ekološki projekti Valpovo-zeleni grad.pdf

 

2. UPUTE ZA PRIJAVITELJE.docx

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta.docx

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta.xls

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.docx

3.4. Obrazac izjave o partnerstvu.doc

3.5. Obrazac zivotopisa voditelja programa ili projekta.doc

3.6. Obrazac izjave o financiranim projektima.doc

3.7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti.docx

4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu.doc

5. Obrazac za ocjenu kvalitete - vrijednosti programa ili projekta.doc

6. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta.docx

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta.doc

7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.xlsx