Natječaj za poduzetnike za bespovratna sredstva

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“. Potpore ovog javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva te će biti podijeljene u dva dijela kako bi se pružila jednaka podrška subjektima oba sektora i to: 

1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP),

2. Konkurentnost turizma. 

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP-a ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška bit će pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela, kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima nacionalnih strategijama.

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje grupe sukladno ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava je 255.714.160,00 kn. Indikativna raspodjela sredstava iznosi 50% financiranja za grupu 1. Jačanje konkurentnosti MSP-a te 50% za grupu 2. Jačanje konkurentnosti turizma

Sredstva su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23.12.2013. do 21.02.2014.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, turizam

Prijavitelji: gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Min. potpora: 500.000,00 € Max. potpora: 3.500.000,00 €

EU sufinanciranje projekta: min. 1% do max. 60%

 

Za dodatne informacije obratite se Valpovačkom poduzetničkom centru d. o. o. na telefon 031/ 651 – 411 ili osobno na adresu Kralja Petra Krešimira IV 2 svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Upiti za pojašnjenjima Poziva mogu se poslati najkasnije 21 dan prije isteka roka za podnošenje prijava, uz obvezno navođenje broja Poziva, na slijedeće kontakte:

 

Adresa elektroničke pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faks: + 385 1 610 64 98

 

DIREKTORICA:

Ivana Bagarić, dipl. iur.