Priznanja ZTK Osječko-baranjske županije najboljima

Završetak svake godine je i vrijeme za zbrajanje rezultata i dodjelu priznanja najboljima. Tako je to bilo 30. prosinca 2013. i u ZTK OBŽ na svečanosti dodjele Plaketa i Povelja. Najviše priznanje, POVELJA Zajednice dodjeljena je Draganu Milecu predsjedniku ZTK Valpovo-Belišće, a PLAKETA Zajednice dodjeljena je Društvu kemičara i tehnologa Belišće. 

Obrazloženje za Povelju: Povelja Zajednice dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju (priznanje za životno djelo) dali izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture odnosno unapređenju djelovanja Zajednice i time značajno pridonijeli promicanju njenog položaja i ugleda. 

Obrazloženje za Plaketu: Plaketa Zajednice dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za izvanredne rezultate u širenju znanstvenih i tehničkih dostignuća putem popularizacije znanosti i tehnike, osposobljavanja građana za njihovu primjenu i drugih oblika širenja tehničke kulture među stanovništvom.

VIŠE