INFORMACIJA  

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Sanacija postojećeg nasipa lijeve obale rijeke Vučice (rkm 10+821,00 do rkm 11+252,00) uz rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog cijevnog propusta s ustavom