Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj  120/16, članka 32 Statuta Grada Valpova ( "Službeni glasnika" Grada Valpova broj 8/01;2/06, 4/09, 2/13 i 7/13) gradonačelnik Grada Valpova donosi

PLAN  NABAVE ZA 2017. GODINU

 

... 

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (analiza tržišta)

Sukladno članku 194.stavak 4. Zakona o javnoj nabavi  Grad Valpovo objavljuje  da u roku za dostavu primjedbi i prijedloga na Dokumentaciju i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A. B. Šimića i  J. J. Strosssmayera u Valpovu (u razdoblju od 06.02.2017 do 12.02.2017 godine ), nije zaprimljena niti jedna primjedba, pa  će objaviti   poziv na nadmetanje za predmetnu nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. 

U Valpovu 13.02.2017.

...

JAVNA NABAVA

Prethodno savjetovanje i analiza tržišta (istraživanje tržišta)                                       

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Dokumentacija za nadmetanje  i Troškovnik za rekonstrukciju raskrižja ulica A.B. Šimića i J.J. Strossmayera u Valpovu stavlja se na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

Zainteresirani gospodarski  subjekti mogu dostaviti primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju i  Troškovnik u roku od 5 dana  na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINKOVI:

Ispitivanje tržišta-kružni tok.docx 

Troškovnik-kružni tok u Valpovu.xlsx 

 

 


 

PLAN  JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU 

II. Dopune Plana nabave za 2016. 

III. Dopune Plana nabave za 2016. 

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. 

IV. IZMJENE PLANA NABAVE 2016. 

V.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. 

VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2016. 

VII_IZMJENE_PLANA_NABAVE_2016 

REGISTAR_UGOVORA_2016_JAVNA_NABAVA 

REGISTAR_UGOVORA_2016_BAGATELNA_NABAVA  


 

Plan_nabave_2015_izmjene  

PLAN  NABAVE ZA 2015. GODINU 

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2015.godini 

Registar ugovora  2015. – bagatelna nabava 

Registar ugovora  2015. - pisani ugovori 

Grad valpovo - popis preostalih sklopljenih ugovora u 2015. godini 

DONACIJE I SPONZORSTVA GRADA VALPOVA U 2015. GODINI 


 

PLAN JAVNE NABAVE 2014.G.-IZMJENE I DOPUNE

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI   U  2014.GODINI

 

Spriječavanje sukoba interesa

 
Na temelju članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Valpovo objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa:
 
1. INSERVIO d.o.o. Osijek,
2. Auto škola ''ZELENI VAL'' d.o..o Valpovo,
3. AJAX d.o.o. Valpovo,
4. Trgovačka radnja ''KJIŽARA I PAPIRNICA VALPOVO '' Valpovo.

5.  Odvjetnički ured Martina Furlan  Osijek
 
 
 U Valpovu, 13.01.2014.godine

 

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2014.GODINU

...

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2013.GODINI

Okvirni sporazum i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Plan nabave za 2013. godinu 

...

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2012. godini 

 

UGOVORI