PROSTORNI PLANOVI

 

 

 

 

 

2. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (UPUG)

 

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (UPUG) - Službeni glasnik 11a/03

-  tekstualni dio

UPU Valpovo - obrazlozenje IA

UPU Valpovo - obrazlozenje IB

UPU Valpovo - obrazlozenje II

UPU Valpovo - obrazlozenje III

-  grafički dio

1 namjena

2A promet

2B posta i energ

2C vodnogospo

3A koristenje

3B zastita

4A uvjeti gradnje 

4B nacin gradnje

 

I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA - Službeni glasnik 08/10 i ispravak 08/11

-  tekstualni dio

UPU grada Valpova - izmjene i dopune

- grafički dio

1. koristenje i namjena povrsina

3.A. uvjeti koristenja 

3.B. posebne mjere uredenja i zastite

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 04/14

-  tekstualni dio

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 1-Plan

II.CID UPU Grada Valpova_Knjiga 2-Plan

- grafički dio

5000

II. CILJANE IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVA

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

 

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 10/14

-  tekstualni dio

III izmjene i dopune UPU grada Valpova

- grafički dio

1.koristenje i namjena povrsina

2.A. promet

4.A. oblici koristenja

4.B. nacin gradnje

 

IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 08/15

-  tekstualni dio

IV izmjene i dopune UPU grada Valpova

- grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina

4.A. Oblici koristenja

4.B. Nacin gradnje

 

 

 

 

Za otvaranje dokumenata na ovim stranicama potrebni su Vam slijedeći programi:

– AdbeRdr80_en_US 

– DwfViewerSetup