PROSTORNI PLANOVI

 

 

 

 

 

 

 

1. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (PPUG)

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA (PPUG) - Službeni glasnik 09/03

-  tekstualni dio

 I. OBRAZLOZENJE

II. OBRAZLOZENJE

III. OBRAZLOZENJE

IV. ODREDBE

V. DOKUMENTACIJA

- grafički dio

            građevinska područja

Harkanovci

Ivanovci

izdvojeno gospodarsko podrucje

izdvojeno odlagaliste otpada

Ladimirevci

Marjancaci

Nard

Sag

Valpovo

vikend zona Karasica

vikend zona Marjancaci

vikend zona Obresko Polje

vikend zona Valpovo

vikend zona Vucica

Zelcin

karte 1:25000

1-namjena Valpovo

2A-infrastruktura Valpovo

2B-infrastruktura Valpovo

3A-zastita Valpovo

3B-zastita Valpovo

 

 I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 8/10

-  tekstualni dio

PPUG Valpovo - izmjene i dopune

- grafički dio

5 000

4.A. Harkanovci

4.B. Ivanovci

4.C. Ladimirevci

4.D. Marjancaci

4.E. Nard

4.F. Šag

4.G. Valpovo

4.H. Zelčin

5.A. Karašica

5.B. Marjančaci

5.C. Obreško Polje

5.D. Medarevci

5.E. Vučica

6.A. Klaonica

6.B. Pretovarna stanica

25 000

1. koristenje i namjena

2.A. promet i TK

2.B. energ vodnog i otpad

3.A. uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

3.B. podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

 

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VALPOVASlužbeni glasnik 08/15

-  tekstualni dio

II izmjene i dopune PPUG Valpova

- grafički dio

1. Koristenje i namjena

2.A. Promet i TK

3.A. Uvjeti za koristenje uredenje i zastitu prostora

4.C. GP Ladimirevci

4.D. GP Marjancaci 

4.G. GP Valpovo

 

 

 

 

 

 

 

Za otvaranje dokumenata na ovim stranicama potrebni su Vam slijedeći programi:

– AdbeRdr80_en_US 

– DwfViewerSetup