UKLANJANJE OPASNIH DIJELOVA NA STAROM HOTELU

Ovih dana započeli su radovi na uklanjanju opasnih dijelova na starom hotelu.

U provedbi nadzora komunalni redar rješenjem je naredio  vlasniku  starog hotela otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za zdravlje ili život ljudi. U roku za dobrovoljno izvršenje vlasnik nije poduzeo naređene radnje, pa je  doneseno rješenje o izvršenju putem treće 

osobe, i ishođena suglasnost na troškovnik  o uklanjanju opasnih dijelova zgrade. 

Troškovnikom je planirana montaža zaštitne ograde u zoni radova, izrada zaštitnog  prolaza  - hodnika na uličnom i bočnom  pročelju radi zaštite prolaznika od urušavanja oštećenih dijelova što ostaje trajno do konačne sanacije objekta. Planirano je uklanjanje dimnjaka  do ispod krova i zatvaranje otvora u krovištu  starim letvama i crijepom,  obijanje oštećene vanjske žbuke, uklanjanje i zamjena oštećenog biber crijepa, demontaža i odlaganje u objekt svih vanjskih prozorskih krila, izrada i montaža drvenih kapaka na postojeće okvire prozora i vrata  (konzerviranje zgrade).

Nakon provedenog postupka nabave zaključen je ugovor o izvođenju  radova sa Raki Gradnjom iz Našica.  Ugovorena vrijednost  radova iznosi nešto više od 63.000,00 kuna, 

trošak izvođenja radova će se ispostaviti vlasniku, a ukoliko on ne plati račun, to će učiniti  Grad Valpovo i za taj iznos  upisati pravo zaloga na nekretninu.