ODVODNJA U LADIMIREVCIMA

Odobreno 3,4 mil kn za nastavak izgradnje sustava odvodnje u Ladimirevcima

Na području prigradskog naselje Ladimirevci, a sukladno provednim javnim nadmetanjima za izvedbu radova i obavljanje stručnog nadzora, ugovorena je izgradnja kolektorske, sekundarne i tlačne kanalizacijske mreže te dvije crpne stanice u istom naselju, ukupne vrijednosti 5.185.746,52 kn.

Financiranje ovog projekta vršit će se sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 4.148.597,22 kn, dok ostatak vrijednosti od 1.037.149,30 kn osiguravaju jedinice lokalne samouprave prema ranije utvrđenom postupku sufinanciranja. 

Tijekom 2016. godine putem Ugovora o sufinanciranju ovog projekta od strane Hrvatskih voda osiguran je iznos od 1.600.000,00 kn, od čega je izvedeno radova u vrijednosti 915.793,52 kn.

Na temelju Ugovora o sufinanciranju radova u 2017. godini zaključenog sa Hrvatskim vodama, osiguran je preostali potreban iznos za završetak započetih radova u iznosu od 4.269.953,00 kn, što su sredstva Hrvatskih voda definirana Prvim dodatkom Ugovora o sufinanciranju u iznosu od 3.415.962,40 kn, a lokalne zajednice 853.960,60 kn.

Trenutno je izvođenje radova u tijeku te se završetak radova planira ostvariti do kraja mjeseca rujna 2017. godine.