KRUŽNI TOK NA ZELENOM BRIJEGU

ODOBRENO 110.000 KN ZA SUFINANCIRANJE  IZGRADNJE KRUŽNOG TOKA NA ZELENOM BRIJEGU U VALPOVU

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH temeljem Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2017.

godinu, odobrilo je Gradu Valpovu sredstva u iznosu od 110.000,00 kn za sufinanciranje projekta pod nazivom Rekonstrukcija raskrižja ulica A. B. Šimića i J. J. Strossmayera u Valpovu u kružni tok. 

Riječ je o projektu koji uz rekonstrukciju postojećeg raskrižja obuhvaća i rekonstrukciju postojećih pješačkih i biciklističkih staza, izgradnju novih autobusnih ugibališta, izgradnju parkirališta, rješavanje pripadajuće oborinske odvodnje svih prometnih površina, izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, te novu javnu rasvjetu.

Realizacijom navedenog projekta postići će se veća sigurnost zbog manje konfliktnih točaka i nužnog smanjenja brzine, zatim veća propusna moć u odnosu na klasično raskrižje, te znatno skraćeno čekanje na prilazima.