U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Valpova, Proračuna Grada Valpova za 2021. godinu, i ove godine pozivam svu zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove i sve druge zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama žele pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna, da se odazovu ovom pozivu te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 30. rujna 2020. godine:

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Grada Valpova za 2021. godinu cilj je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim građanima našeg Grada i drugim predstavnicima zainteresirane javnosti te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih zainteresiranih u javnom životu Grada.

Razmotriti će se svi u roku pristigli prijedlozi, a oni koji budu realni, jasni i konkretni ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Valpova za 2021. godinu koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Valpova na razmatranje i usvajanje.

Gradonačelnik
Matko Šutalo, dipl. iur.

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna
(neobavezna polja, svoje komentare i prijedloge možete uputiti i anonimno, bez ispunjavanja Vaših podataka)Slanjem poruke prihvaćate pravila o zaštiti privatnosti i načinu na koji Grad Valpovo koristi vaše osobne podatke.

Obavezno potvrdite da niste robot

Sudjelovanje u proračunu više nije moguće. Obrazac je zatvoren sukladno Javnom pozivu, zaključno do 30. rujna 2021. godine