ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SINDIKATA TRGOVINE