Dječje gradsko vijeće u posjetu gradonačelniku i zamjenici gradonačelnika (Dječji tjedan)