U Dječjem vrtiću Maza održana radionica u sklopu projekta “Zeleno Valpovo”