OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA TROŠKOVE OGRJEVA