PREDSTAVU TEATRA PLANET ART – JUAN MAYORGA – ” LJUBAVNA PISMA STALJINU “