POZIV UDRUGAMA SA PODRUČJA GRADA VALPOVA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA DOBIVENIH IZ PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2018. GODINU