Objava biračima koji imaju prebivalište na području grada Valpova