Predstavljanje kataloga izložbe Valpovački vlastelini Prandau – Normann