Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu.

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti, te povećavanjem transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Grada Valpova, Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu, pozivam svu zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, javne i privatne ustanove i sve druge zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna, da se odazovu ovom pozivu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 10. studenog 2018. godine:

Ovakvim pristupom izradi Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu, cilj mi je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim građanima našeg Grada i drugim predstavnicima zainteresirane javnosti, te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih u javnom životu Grada.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni koji budu realni, jasni i konkretni i kao takvi prihvaćeni, ugradit će se u konačan prijedlog Proračuna Grada Valpova za 2019. godinu, koji će biti proslijeđen Gradskom vijeću Grada Valpova na razmatranje i usvajanje.

 Gradonačelnik

 Matko Šutalo, dipl. iur.

Obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna

Obrazac za sudjelovanje u proračunu za 2019. godinu je uklonjen. Sudjelovanje je bilo moguće zaključno s datumom 10.11.2018. Obrazac će ponovno biti dostupan za sudjelovanje u proračunu za 2020. godinu sukladno novom Javnom pozivu koji će biti objavljen na službenim stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr.