DELEGACIJA GRADA VALPOVA U POSJETI PRIJATELJSKOM GRADU KOMLOU