POČETAK RADOVA NA PROŠIRENJU MREŽE RASVJETNIH TIJELA