Javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i groblja u naselju Ladimirevci na temelju pisanog ugovora