Plan savjetovanja Grada Valpova sa zainteresiranom javnošću za 2018. godinu