Radovi na plinskoj mreži 27.09.2017. – Koška i okolica