Na inicijativu gradonačelnika sva djeca bit će upisana